Home » Contact » Disclaimer

Disclaimer voor www.edana.nl is geregistreerd als Rechts Persoon bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50209434 en verleent u toegang tot www.edana.nl en je bent van harte welkom om de aangeboden producten te kopen. Edana behoudt te allen tijde het recht om de inhoud aan te passen, te verwijderen en/of toe te voegen zonder je daarover in te hoeven lichten.

 

Edana is dagelijks bezig om met grote zorgvuldigheid de website en webshop te onderhouden en te actualiseren. Ondanks dat er met grote zorg en aandacht de website en webshop wordt onderhouden is het mogelijk dat inhoud en/of aanbod onvolledig of onjuist is. 

 

De aangeboden producten worden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

 

De producten worden dagelijks gewijzigd (uitverkocht, nieuwe producten, prijswijzigingen, omschrijvingen), zonder dat Edana u daarvan op de hoogte hoeft te stellen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor typefouten of onjuiste prijzen en/of informatie van de producten.

 

Alle rechten zijn van Edana (www.edana.nl)

 

Heb je klachten, ga dan naar de huisarts, specialist, etc. Wij zijn geen arts!  Edelstenen, mineralen, aroma therapy/etherische oliën genezen NIET!

 

Planten/kruiden kunnen altijd bijwerkingen, contra-indicaties en interacties geven bij zwangerschap, borstvoeding, medicijn gebruik en ziekte.

Je dient voor gebruik van deze producten altijd een arts, therapeut of deskundige te raadplegen alvorens planten/kruiden/etherische oliën te gebruiken bij zwangerschap, periode van borstvoeding, medicijngebruik en ziekte. 

Voor het (inwendig) gebruik van de door ons aangeboden producten kan je ons niet verantwoordelijk stellen, je kan ons niet verantwoordelijk stellen/houden voor welke vorm van schade die aan uw lichaam ontstaat en/of ten aanzien van je mentale staat van Zijn door het gebruik van edelstenen, kruiden, thee, aroma therapie en wieroken.

 

Kaarsen dienen altijd onder toezicht en met een kaarsendover in handbereik te worden gebrand.

 

Op basis van bovengenoemde informatie zal Edana nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

De auteursrechten van de foto’s en teksten gebruikt voor onze website/webshop zijn intellectueel eigendom van Edana. Het kopiëren van teksten, gebruik van foto’s of verspreiding hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming of zonder duidelijke bronvermelding (www.Edana.nl) van Edana, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Edana

Februari 2020