Home » Coaching » ABA training

Mooi mens,

Op dit moment verzorg ik geen intake gesprekken en/of trainingen op locatie (aan huis) in verband met het Covid-19 virus, beter bekend als het Corona virus. Intake is momenteel enkel mogelijk via beeldbellen of telefonisch. Wanneer ik weer trainingen kan gaan geven wordt je hierover per e-mail op de hoogte gebracht. Uiteraard zal het ook op deze pagina worden vermeld. 

Excuus voor het ongemak en dank voor je begrip 

 

Wat stoer en knap dat je informatie en hulp zoekt voor ongewenst gedrag (gedragsproblematiek) bij je zoon/dochter. Een krachtig besluit om te bekijken wat voor jou en/of je kind een passende begeleiding te zoeken.

 

Wij zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen van 2 tot en met 12 jaar welke veelal een diagnose hebben voor trauma, autisme, AD(H)D en aanverwante stoornissen. 

 

Structureel ongewenst gedrag komt hoofdzakelijk voort uit stress, frustratie, zich niet kunnen uiten en emotie. Hierdoor levert dit dan weer extra veel stress en frustratie op van alle betrokkenen wat het ongewenste gedrag weer stimuleert. Deze cirkel kan doorbroken worden. 

 

Sinds 2011 werken we bij ongewenst gedrag/gedragsproblematiek met een wetenschappelijk en onderbouwd programma/methode. Deze bewezen methode wordt door ons aangeboden in trainingsvormen waarbij ook direct betrokkenen als het gezin, familie, school worden betrokken om een optimaal resultaat te kunnen bereiken.

 

De methode waar ik mee werk heet ABA (Applied Behavior Analysis) en wordt in Nederland de Toegepaste Gedragsanalyse genoemd. Het ABA trainingstraject wordt aangeboden in de vorm van langdurige training. Als eerste wordt er geobserveerd en een advies gegeven waarbij gekeken wordt naar de essentie van het gedrag, oorzaak en gevolg voordat een training kan starten.

 

Bij ABA training ben je als ouders, broertjes en zusjes nauw betrokken en indien mogelijk school/omgeving.

 

Bij trainingen wordt de trigger (oorzaak) van ongewenst gedrag aangepakt, wordt er getraind op verandering van gedrag bij het kind, het resultaat is blijvend mee veranderd. Trainingen voor gedragsverandering worden vanuit positieve input gegeven en is op maat voor het kind.

 

Om het maximale resultaat te halen uit de trainingen en het kind zich te positief te laten ontwikkelen is het nodig dat ook de gezinsleden zich in zetten en mee te veranderen waar nodig om de behaalde resultaten te behouden zodat het kind zichzelf verder kan ontwikkelen.

 

Indien gewenst en/of nodig werken wij samen met een ABA master. Heeft je kind een diagnostiek en beschikt hij/zij over een PGB (Persoons Gebonden Budget) dan kan je de training/begeleiding via het PGB financieren. Tarieven die bekostigt worden vanuit een PGB zijn BTW vrij gesteld.

 

Voor meer informatie over ABA, training, onderbouwing, school, etc. Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Je kan mij bereiken via aila@edana.nl

 

ABA intake is met ouders aan de praktijk of aan huis 

Tarief is per uur. Exclusief € 0,30 per kilometer. Voor trainingen en intake via het PBG bedragen de kilometer kosten € 0.25 (incl reistijd)

 

Tarief intake (1 uur) € 35 (+ € 0.30 per kilometer)

Tarief trainen PGB per uur € 45 (excl. reiskosten € 0.25 per kilometer)

Tarief trainen particulier per uur € 70 inclusief 21% BTW (excl. Reiskosten € 0.30 per kilometer)